dimarts, de juny 30, 2009

Sessió 3: Anàlisi del mitjà televisiu i propostes de materials


"La missión de la escuela ya no es enseñar cosas. Eso lo hace la mejor la TV o internet...Debe ser el lugar dónde los chicos aprendan a manejar y usar bien las nuevas tecnologias, dónde se transmita un método de trabajo e investigación científica, se fomente el conocimiento crítica y se aprenda a cooperar y trabajar en equipo".


Francesco Tonucci, La Nación, 29/12/2008


En aquest generació 2.0 de la que heu estat parlant aquests dos dies, és fa indispensable els coneixements d'anàlisi del mitjà audivisual. La televisió, sense cap dubte segueix i seguirà present en les nostres vides, a través del món digital o d'altres formats com internet o els mòbils, és per això que hem de ser conscients de la funció educativa o deseducativa que esta duent i durà a en el futur. En aquest sentit és molt important seguim formant joves capaços de decodificar tot el missatge audivisual i filtrar amb el sistema pròpi de valors. Ens trobem que sovint es critica la programació televisiva per la seva baixa qualitat i per la manca de principis étics, però no sempre es té compte de quina manera educa o deseduca, és a dir, de quina manera transmet valors o contravalors. Els missatges televisius solen adoptar formats (notícies, publicitat, relats de ficció, etc). Per tal d'esbrinar quins són els valors i contravalors que transmeten aquets missatges, primer cal observar, no només els codis verbals, sinó també els no verbals que s'utilitzen per configurar-los. Perquè, el que realment impacta les persones televidents, i especialment als adolescents, són no només les paraules sinó també l'estructura narrativa, a aquest aspecte dedicarem la sessió d'avui. M'algrat la diversitat de formats televisius existents, ens centrarem en la publicitat, ja que d'una banda al ser un format flexible és més permeable pel jove, i d'altra banda per la gran influencia que té en hàbits de consum d'aquests. A continuació anexem un document d'anàlisi publicitari.


http://docs.google.com/View?id=ddp9jbcg_13d8f46sdgEsquema per a l'anàlisi narratiu


Com s’estructura l’història? Inici+nus+desenllaç
Quina és la idea central? El missatge

Com capten la nostra atenció?
Música/ Volum
Tòpics utilitzats (rols tradicionals, estereotips, etc)
Color
Estètica
Ubicació

Destinataris
Personatge principal (mecanismes identificació –jo real o ideal-; o projecció –sentiments com ràbia, desig, burla…)
Valors amb què associen el producte (veure valors presentats annex A)
Quin és l’objectiu: cobrir necessitats o generar desitjos??
Anàlisi grupal-Publicitat 1
Anàlisi grup 1 - Publicitat 2

Anàlisi grup 2- Publicitat 3
Anàlisi grup 3-Publicitat 4


Anàlisi de grup 4- Publicitat 5
Anàlisi grup 5- Publicitat 6


Per finalitzar la sessió aplicareu la publicació i l'anàlisi al vostre blog.